Polityka prywatności

Zgodnie z art.  13 ust 1i ust.  2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE) informuję iż:

-Administratorem Twoich danych osobowych jest AURI Instytut Piękna Edyta Kuchar ul.  Bożka 15, 55-220 Jelcz Laskowice tel.  883-97-756  

-Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie do podjęcia określonych działań na twoje żądanie np. w celu udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie administratora.  

-Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania odpowiedzi na twoją wiadomość .

-Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym ci celu.

-Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu dostawcą usługi poczty elektronicznej Itp.,  jeśli okaże się to konieczne.

-Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwów wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo żądania dostępu do danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz że przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziany przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

-Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również formie profilowania.